Avfallstyp

Papper

Torrt och rent papper, tidningar, reklam, kataloger, kuvert (också de med plastfönster), kopieringspapper. Presentpapper är odugligt som returpapper. Dels på grund av ytan som är kraftigt färgad men också på grund av kvalitén på presentpapprets fibrer. Smutsigt och vått papper får inte läggas i pappersåtervinningen. Paff, kartong eller omslag från äggförpackningar sorteras inte heller som papper.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen. Vi betjänar normalt på nätet och per telefon. info@stormossen.fi Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar…