Avfallstyp

Glasförpackningar

Klara och färgade glasflaskor och glasburkar. Ta bort lock och korkar, skölj med kallt vatten. Etiketter och ringar får vara kvar. OBS! Annat glas, så som drickglas, fönsterglas eller vaser lämpar sig inte för glasförpackningsåtervinningen.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen. Vi betjänar normalt på nätet och per telefon. info@stormossen.fi Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar…