Avfallstyp

Deponiavfall

Deponiavfall är avfall som inte går att återvinna. För deponiavfallet till återvinningsstationen.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen. Vi betjänar normalt på nätet och per telefon. info@stormossen.fi Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar…