Avfallstyp

Specialavfall

Vi uppmanar till särskild noggrannhet vid hantering av specialavfall. Packa in avfallet ordentligt och för till återvinningsstation.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen. Vi betjänar normalt på nätet och per telefon. info@stormossen.fi Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar…