Avfallstyp

Bioavfall

Separat sorterat bioavfall kan återvinnas som kompostjord och miljövänligt fordonsbränsle. I brännbart avfall gör bioavfall mera skada än nytta, eftersom fuktigt bioavfall minskar energivärdet i materialet som bränns.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen. Vi betjänar normalt på nätet och per telefon. info@stormossen.fi Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar…