Avfallstaxa

Stormossens ägarkommuners gemensamma avfallsnämnd har fastställt avfallstaxan, som gäller ekoavgifter. Taxan innehåller t.ex. ekoavgifternas innebörd och vilka utgifter tilltäcks med ekoavgifter och ekoavgiftens pris.

Vasaregionens avfallsnämnd fastställer verksamhetsområdets avfallstaxa. Taxan innehåller företagens och samfundens TSV-prislista (Avfallshantering i andra hand enligt Avfallslagen 33§).

Avfallstaxa 2021