Avfallstaxa

Stormossens ägarkommuners gemensamma avfallsnämnd har fastställt avfallstaxan, som gäller ekoavgifter. Taxan innehåller t.ex. ekoavgifternas innebörd och vilka utgifter tilltäcks med ekoavgifter och ekoavgiftens pris.

Vasaregionens avfallsnämnd fastställer verksamhetsområdets avfallstaxa.

Avfallstaxa 2019

Avfallstaxa2020 /Innehåller företagens och samfundens TSV-prislista (Avfallshantering i andra hand enligt Avfallslagen 33§).