Avfallscentralen (invägt) 2021

De här avfallshanteringsavgifterna gäller för sådant avfall som vägs in på bilvågen vid Stormossens avfallscentral och är i kraft från 1.1.2021 och till 28.2.2022.

KodAvfallstyp€/ton (moms 0%)€/ton (moms 24%)
1923Asbest209,00259,16
1454Asfalt18,0022,32
1415Betong, små <1x1x1m29,0035,96
1416Betong, stora36,0044,64
1110Bioavfall, förpackat84,00104,16
1117Bioavfall70,0086,80
1412Byggavfall, blandat kl. I185,00229,40
1419Svårsorterat avfall260,00322,40
9901Brännbart avfall (till avfallsförbränning)133,00164,92
1921Deponiavfall, inte organiskt215,00266,60
1411Osorterat avfall till sortering215,00266,60
1310Energiavfall, till samförbränning119,00147,56
1413Gipsskivor75,0093,00
1718Gödsel0,000,00
1456Isoleringsull till deponi215,00266,60
1410Metallskrot0,000,00
1811Oljehaltig jord, 0-999 mg/kg***24,0029,76
1812Oljehaltig jord, 1000-1999 mg/kg***36,0044,64
1813Oljehaltig jord, 2000-4999 mg/kg***60,0074,40
1814Oljehaltig jord, över 5000 mg/kg***150,00186,00
1418Byggavfall, blandat kl. II260,00322,40
1711Ren jord0,000,00
1314Ris och sly**20,0024,80
1714Sand från sandavskiljningsbrunnar25,5031,62
1210Slam från reningsverk58,0071,30
1214Slam från samlingsbrunnar5,506,82
1215Slam från slamavskiljare16,0019,84
1315Stubbar36,0044,64
1451Takfilt****140,00173,60
1414Tegel26,0031,24
1313Träavfall, blandat36,0044,64
1312Träavfall, rent18,0022,32
1316Impregnerat trä**240,00297,60
2010Vågavgift, st.12,0014,88

**gäller företag och inrättningar (avgiftsfritt för hushåll, ingår i ekoavgiften)
*** analysintyg uppvisas vid porten
**** analysintyg uppvisas vid porten (asbest)