Avfallscentralen (invägt) 1.3.2022

De här avfallshanteringsavgifterna gäller för sådant avfall som vägs in på bilvågen vid Stormossens avfallscentral och är i kraft från 1.3.2022.

KodAvfallstyp€/ton (moms 0%)€/ton (moms 24%)
1923Asbest209,00259,16
1454Asfalt18,0022,32
1415Betong, små <1x1x1m30,5037,82
1416Betong, stora38,0047,12
1417Betong, övrigt52,0064,48
1110Bioavfall, förpackat84,00104,16
1117Bioavfall70,0086,80
1412Byggavfall, blandat kl. I185,00229,40
1419Svårsorterat avfall260,00322,40
9901Brännbart avfall (till avfallsförbränning)149,00184,76
1921Deponiavfall, inte organiskt215,00266,60
1411Osorterat avfall till sortering215,00266,60
1310Energiavfall, till samförbränning119,00147,56
1413Gipsskivor79,5098,58
1718Gödsel0,000,00
1456Isoleringsull till deponi215,00266,60
1410Metallskrot0,000,00
Oljehaltig jord, 0-2499 mg/kg***26,0032,24
Oljehaltig jord, 2500-4999 mg/kg***65,0092,26
1814Oljehaltig jord, 5000-9999 mg/kg***150,00186,00
1815Oljehaltig jord, 10000-19999 mg/kg***250,00310,00
1816Olkehaltig jord, 20000-25000 mg/kg***375,00465,00
1817Lindrigt förorenad jord26,0032,24
1818Förorenade jordar*)*)
1418Byggavfall, blandat kl. II260,00322,40
1711Ren jord0,000,00
1314Ris och sly**20,0024,80
1714Sand från sandavskiljningsbrunnar25,5031,62
1210Slam från reningsverk65,0080,60
1214Slam från samlingsbrunnar5,506,82
1215Slam från slamavskiljare16,0019,84
1216Septiskt slam till reservmottagning (innehåller orenheter)49,0060,76
1213Fetter65,0080,60
1315Stubbar36,0044,64
1451Takfilt****140,00173,60
1414Tegel27,5034,10
1313Träavfall, blandat36,0044,64
1312Träavfall, rent18,0022,32
1316Impregnerat trä**240,00297,60
2010Vågavgift, st.12,0014,88

*priset bestäms från fall till fall
**gäller företag och inrättningar (avgiftsfritt för hushåll, ingår i ekoavgiften)
*** analysintyg uppvisas vid porten
**** analysintyg uppvisas vid porten (asbest)