Avfallsbestämmelserna

Vasaregionens avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter har trätt i kraft 1.5.2017. Stormossens alla ägarkommuner (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa, Vörå) ingår i avfallsnämnden och föreskrifterna gäller i samtliga ägarkommuner.

I avfallshanteringsföreskrifterna finns information om:

  • avfallskärl
  • fastigheternas avfallspunkter
  • avfallstransporter och -insamling
  • tömningsintervaller

Här hittar du avfallshanteringsföreskrifterna.