Återvinningsstationernas prislista

Hushåll

Ta med ditt kundkort vid varje besök till återvinningsstationen. Ifall du inte har ett kundkort får du ett sådant vid återvinningsstationen. Kundkortet laddas årligen med 6 gratisbesök per hushåll och 2 gratisbesök per sommarstuga. När gratisbesöken är slut faktureras det 15 €/besök, när man kommer med avfall som förbrukar gångerna.

Avfall som förbrukar gångerna på kortet
 • asbest (högst 50 liter)
 • betong och tegel
 • brännbart avfall
 • deponiavfall
 • energiavfall
 • gips
 • hushållsavfall från sommarstugan
 • papper till dokumentförstöring
 • riskavfall
 • träavfall
Avfall som inte förbrukar gångerna
 • el- och elektronikskrot
 • farligt avfall
 • kläder till insamlingslådan
 • metall
 • returglas
 • ris, kvistar och trädgårdsavfall
 • returpapp
 • returpapper
 • tryckimpregnerat trä

Företag, samfund och föreningar

Kundkort för företag används vid varje besök till återvinningsstationen. Ett nytt kort kostar 10 € + moms.

Gratisavfall
 • metall
 • returpapp
 • returpapper
 • el- och elektroniksskrot som motsvarar i mängd och kvalitét hushållens elskrot
 • blyackumulatorer
 • batterier och små ackumulatorer
 • lysrör
 • begagnade svarta och klara oljor, < 30 % vatten

Övrigt avfall faktureras 32 € besök + moms. Högst 2 m³ avfall per besök.

Faktureras enligt prislista:

Asbest 10 €/50 l
El- och elektronikskrot (som inte motsv. hushållens, ss frysdisk) 0,69 €/kg
Farligt avfall prislista

Älgslaktavfall tas endast emot på Stormossens avfallscentral.