Använd Mikromossen före sommarpausen!

Mikromossen pop up återvinningsstationen betjänar invånarna i Orrnäs, Korsnäståget och Smedsby i maj. Mikromossen erbjuder ett enkelt och bekvämt sätt att sortera och återvinna avfall nära hemmet.

”Vi vill göra avfallshanteringen tillgänglig och uppmuntra människor att sortera mer”, säger Nina Lindman, Stormossens kommunikationschef. ”Mikromossen är ett lågtröskelalternativ som för avfallshanteringstjänsterna närmare invånarna.”

Med Mikromossen kan du sortera och återvinna ett brett spektrum av avfall, bl.a. kartong, plast- och glasförpackningar, metall, avlagda textiler, farligt avfall, små elapparater och elektronikskrot etc. Läs mer här om vad du kan ta med dig.

Vårens sista stopp för Mikromossen:

  • Smedsby UF, Smedsbyvägen: Tisdag 14.5 kl. 16.15-16.45
  • Orrnäs, Svangatan (svängplats): Tisdag 14.5 kl. 17.00-17.30
  • Korsnästågets hundpark, Kapellbacksvägen: Tisdag 14.5 kl. 17.45-18.15

Missa inte det här! Kom till Mikromossen för smidig sortering.

Kom ihåg att sortera och återvinna! För att det är viktigt!