Andra gastankningsstationen

Byggandet startar på våren. Stormossen har av Energimyndigheten beviljats investeringsstöd på 30 procent av investeringskostnaderna , men dock högst 157 050 €, för byggandet av den andra gastankningsstationen. Stormossens styrelse…

Plastförpackningar återvinns

Vid alla återvinningsstationer finns numera ett insamlingskärl också för plastförpackningar. Lämna hit Hushållens tomma, rena och torra plastförpackningar Livsmedelsförpackningar av plast, så som yoghurtburkar, smöraskar samt förpackningar för charkuterier, ost…

Mera bioavfallspåsar

När du har slut på bioavfallspåsarna så kan du hämta mera papperspåsar på Stormossens samtliga återvinningsstationer, Stormossen kontor, medborgarinfo i Vasa (vid huvudbibilioteket) och medborgarinfo i Lillkyro. Tyvärr sänder vi…

Årsöversikt 2018

Återvinningsgraden för kommunalt avfall 98,7 % Stormossen mottog totalt 147 200 ton avfall år 2018 jämfört med 141 500 ton året innan, dvs. en ökning med 4 %. Från ägarkommunernas…