Liikennekaasun myynti kasvoi koronasta huolimatta

Vaasan kaupunki sopeutti bussivuorojaan koronatilanteeseen viime vuoden huhtikuun alusta alkaen, jonka seurauksena kaasubussien polttoaineen menekki laski 22 prosenttia vuonna 2020. Tästä huolimatta Stormossen myi jopa hieman enemmän liikennekaasua kuin vuonna 2019. Kokonaismyynti oli runsaat 531 000 kg ja kasvu 3,3 %. Kaasubussien osuus liikennekaasun myynnistä laski 69 prosentista 52 prosenttiin.

Myynnin kasvu johtui kaasuajoneuvojen määrän lisäyksestä. Tankkausten lukumäärä kasvoi 57 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja myynti muille kuin kaasubusseille peräti 60 %. Stormossenin toimialueella liikennöi viime vuonna mm. kaksi kaasukäyttöistä jäteautoa ja kolmas aloitti liikennöinnin joulukuussa.

Toinen kaasuntankkausasema avattiin kesällä Vaasassa ABC Kiitokaaren yhteyteen.

Stormossen myy liikennekaasunsa BIG-Biokaasu brändillä viime syksystä alkaen yhdessä kahden muun kunnallisen jäteyhtiön – Etelä-Karjalan Jätehuolto ja Pirkanmaan Jätehuolto – kanssa. Tavoitteena on kasvattaa BIG-Biokaasusta valtakunnallinen jakelubrändi, joka perustuu ympäristöystävällisestä biokaasusta paikallisesti tuotettuun liikennekaasuun.