Key containers

A key container is a locked container intended for combustible waste and biowaste from holiday homes.

The containers are located outside the gate to all waste reception stations and at 16 other locations. They can be accessed at any time of day or night.

The key to the container is available for a deposit of 20 euros. The key container can then be used from 1.5.-30.9. A utility fee of 25 euros is invoiced annually after the season. If the key container is used all year round, the cost is 60 euros. However, the key containers at the waste reception stations are removed in the winter.

Fill in the form to gain access to the key container. If you submit the form at one of our waste reception stations or at the office in Koivulahti (Kvevlax), you will receive the key at the same time. If you post the form, the key will arrive in the post.

Key containers are found here:

 • Brändövik* Vistanvägen (ecopoint)
 • Korsnäs, Sale, Industrivägen 3
 • Malax*, Neste Strandvägen 1521
 • Maxmo, Hällnäs båthamn
 • Maxmo*, Sale, Maxmovägen 239
 • Molpe*, Söderbyvägen 2 (ecopoint)
 • Oravais, Bötesvägen
 • Oravais, Järnlotsvägen, boat harbour
 • Oravais, boat harbour
 • Oxkangar, Ahlnäsvägen-Österövägen and
 • Oxkangar Långkärshamn
 • Petsmo, Petsmo handelslag, Petsmovägen 509
 • Replot*, Sale, Vallgrundsvägen 1
 • Särkimo*, Särkimo 919
 • Tacksamviken, Öjvägen
 • Öjskata, Öjskatavägen, harbour
 • Österö*, Tarmo shop, Österö 2017

Key containers outside waste reception stations:

 • Korsnäs, Edsvik
 • Vähäkyrö, Kopentie 10
 • Malax, Majors skogsväg
 • Maxmo, Maxmovägen
 • Oravais, Industrivägen 8
 • Replot, Båtvägen
 • Solf, Solfvägen
 • Isokyrö, Tolkintie 15
 • Stormossen, Stormossenintie 56
 • Särkimo
 • Vikby, Lostigen 5
 • Vaasa, Sammonkatu 2
 • Vörå, Kaurajärvivägen 30