Gastor-kartta

Gratis parkering

Gasdrivna bilar får parkera gratis i Vasa stad med ett parkeringstillstånd från Stormossen. Det berättigar till två timmars parkering på någon av de tolv parkeringsplatserna som är ämnade för gasbilar i Vasa stads centrum.

Registrera dig som Gastor-kund vid Stormossens kontor (Stormossenvägen 56, Kvevlax) eller vid parkeringsövervakningen i Vasa (Tekniska verket, Kyrkoesplanaden 26). Ta med dig den gasdrivna bilens registreringsutdrag, del 1. Du får ett “P-Gastor” klistermärke som fästes på framvindrutan. Klistermärket berättigar dig till gratisparkering i två timmar. Kom ihåg att också använda parkeringsskivan för att visa din ankomsttid.

Karta med gratis parkeringsplatser