Asiakaskortin rekisteröinti – kotitalous

Asiakaskortin ehdot (kotitaloudet)

 • Asiakaskortti on arvoasiakirja ja säilytettävä huolellisesti.
 • Kadonneesta kortista on ilmoitettava ja kuoletettava välittömästi. Kadonneen kortin tilalle toimitetusta kortista veloitetaan 12 €.
 • Lisäkortti samaan talouteen maksaa 10 €/kpl.
 • Muutto uuteen osoitteeseen on ilmoitettava Stormossenille.
 • Asiakaskortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kotitalouteen kuulumattomalle ulkopuoliselle henkilölle.
 • Kotitalouden asiakaskorttia vastaan ei saa toimittaa yritystoiminnan jätettä.
 • Kuusi (6) maksutonta käyntiä vakituiselta asunnolta ja kaksi (2) maksutonta käyntiä vapaa-ajan asunnolta kalenterivuosittain, jonka jälkeen veloitetaan 15 € per käynti.
 • Kortti oikeuttaa enintään 2 m³:n jätteen määrälle per käynti.
 • Jätteet on lajiteltava voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Kortti ei koske höytykäyttöaseman erillispalveluja, kuten noutopalvelua, lavanvuokrausta, peräkärryn vuokrausta tai lukollista poltettavan jätteen astiaa.
 • Stormossen voi ilman ennakkoilmoitusta muuttaa asiakaskortin hinnoittelua ja ehtoja.
 • Stormossenilla on oikeus kuolettaa kortti väärinkäytöstä johtuen.