Kuljetusyritykset

Jätteenkuljetusyritykset

Jätetyhjennys tilataan yrityksestä, jolla on lupa suorittaa jätekuljetuksia.

Tee sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa jäteastioiden tyhjennyksestä.

Lietteenkuljetusyritykset

Lietetyhjennys tilataan yrityksestä, jolla on lupa suorittaa lietetyhjennyksiä.

Tee sopimus  lietteenkuljetusyrityksen kanssa kaivojen tyhjennyksestä.