FI SV EN

Återvinningsstationerna

Kundkort

Ta med ditt kundkort vid varje besök till återvinningsstationen.

Ifall du inte har ett kundkort får du ett vid återvinningsstationen eller beställ ett här. Ange ditt namn, adress, födelsedatum och telefonnummer i e-posten.

Kom ihåg att registrera kortet före ditt första besök.

Ekoavgiften ger varje hushåll 6 och fritidsbostäder 2 gratisbesök årligen till återvinningsstationen. Därefter kostar det 15 euro/besök. Kundkortet laddas automatiskt med nya gratisbesök vid årsskiftet. Oanvända gratisbesök från föregående år kan inte sparas till följande år.

Leverera avfallet sorterat, högst 2 kubik per gång. Större mängder skall föras direkt till Stormossens avfallscentral i Kvevlax.

Avfall märkta med stjärna * är alltid gratis för hushåll och fritidsbostäder.

Återvinningsstationernas mottagningsavgifter

Återvinningsstationernas öppethållningstider och kontaktuppgifter

Återvinningsstationerna tar emot

Asbestavfall
Max 50 liter

Asbest levereras tätt förpackad och med märkningen "asbest". Asbest finns t.ex. i rörisoleringar, mineritskivor, "Vartti" takplattor och bitumenlim och -förstärkningar. Användning av asbest förbjöds i Finland 1987.
Asbestanvisning

Betong och tegel

Betong, tegel, lavoarer, wc-stolar, klinkers och kakel
BioavfallÅtervinningsstationerna tar under en försöksperiod (år 2018) emot bioavfall. Skaffa ett bioavfallspass Läs mera här.

Brännbart avfall

Soffor, läder, gummi, madrasser, textilier osv.

El- och elektronikskrot *

Hushållsmaskiner, eldrivna verktyg, underhållningselektronik osv
Energiavfall Plast (inte PVC), styrox, smutsig papp/papper.

Farligt avfall *

Ämnen som är farliga för naturen, t.ex. ackumulatorer, batterier, lysrör, spillolja och annat oljeavfall, målfärg, lim, lack, bekämpnings- och växtskyddsmedel. Obs! Gamla mediciner förs till apoteket. Fråga polisen vart du skall föra fyrverkeripjäser och nödraketer.

GipsGipsskivor (utan plast- och vinyltapet)

Deponiavfall

Avfall som inte går att återvinna utan deponeras på avstjälpningsplatsen: glasull, stenull, fönsterglas och annat glas förutom flaskor och burkar
Impregnerat trä *

T.ex. terassbräder, sand- och blomlådor, utemöbler

Klädinsamling *Användbara och rena kläder, skor, accessoarer, hemtextilier, leksaker, kärl och hemmets övriga småsaker (inte lättkrossade). Packa allt i plastpåsar.
Glas *Glasflaskor och -burkar
Metall *

Alla metaller, såsom järn, aluminium, stål och gjutjärn. T.ex. cykelramar, takplåt, bildelar, oljecisterner och andra metallföremål.

Papp *

Brun papp, kartong och kraftpapper

Papper *

Allt rent och torrt papper som kommer via postlådan och brevluckan, såsom tidningar, tidskrifter, reklam och kuvert

Träavfall

Rent trä (inte impregnerat), t.ex. dörrar, möbler, målat och ytbehandlat trä, vindskyddsskivor och faner

Trädgårdsavfall *
(inte till Sampogatan Dragnäsbäck)

Förmultningsbart trädgårdsavfall, såsom löv, gräsklipp och ogräs kan även levereras i sopsäckar som töms vid mottagningen. Ris och kvistar levereras åtskilt från övrigt trädgårdsavfall.