FI SV EN

Tankning_150303-2_0149_edited-1.jpg

Biokaasu liikennepolttoaineena

Biokaasua muodostuu kun mikro-organismit hajottavat orgaanista ainesta hapettomassa tilassa. Tätä kutsutaan anaerobiseksi mädätykseksi ja siinä muodostuu metaania, CH4. Biokaasusta noin 65 % on metaania ja loput on hiilidioksidia (CO2) ja pienet määrät muita kaasuja. Jalostettaessa biokaasusta poistetaan pääosin hiilidioksidi, mutta myös pieniä määriä rikkivetyä ja vettä. Liikennekaasusta vähintään 96 % on metaania. Biokaasu vastaa fossiilista maakaasua, jota tuodaan Suomeen. Biokaasu on uusiutuva polttoaine ja siksi se ei aiheuta käytännössä lainkaan kasvihuonekaasuja.
Metaanin normaalikuution (Nm3) lämpöarvo on 9,97 kWh. Liikennekaasu, jonka metaanipitoisuus on 97 %, sisältää siis energiaa 9,67 kWh ja verrattuna muihin polttoaineisiin:

  • 1 Nm3 biometaania 9,7 kWh
  • 1 Nm3 maakaasua 10,0 kWh
  • 1 litra bensaa 8,9 kWh
  • 1 litra dieseliä 9,8 kWh
  • 1 litra E85 6,6 kWh
  • 1 kg maakaasua 13,7 kWh
  • 1 kg biometaania Gastorilta 13,5 kWh

Maakaasun hieman korkeampi energiasisältö johtuu siitä, että se sisältää myös muita hiilimolekyylejä ketjuina, kuten etaania, propaania ja butaania. Siksi sillä on suurempi tiheys ja koska liikennekaasua myydään kiloina, asiakkaan tankkaama energiamäärä ja polttoaineen hinta ovat samat riippumatta onko kyseessä biokaasu vai maakaasu. Auton polttoaineen kulutusmittari näyttää kulutuksen kiloina per 100 km. Täten kaasun myynti kiloina on asiakkaalle selkeä ja se perustuu eurooppalaiseen harmonisointiin. Yksi kilo liikennekaasua vastaa 1,5 litraa bensaa tai 1,32 litraa dieseliä.

aja biokaasulla

Stormossenin biokaasulaitos tuottaa biokaasua Vaasan paikallisliikenteen linja-autoille, muutamalle kuorma-autolle ja yksityisautoille. Aja biokaasulla, kun haluat ajaa ympäristöystävällisesti. Se on dieseliin ja bensaan verrattuna ympäristöymstävällisempää, ja lisäksi edullisempaa. Gastor liikennepolttoaineen hinta on 1,45 €/kilo, joka vastaa bensan hintaa 0,93 €/litra.

kaasuautosi tankkausasema

Tankkausasemallamme on kaksi tankkauspistettä. Vaasan paikallisliikenteen linja-autoille siellä on hidastankkausasema. Tankkausasema sijaitsee Kokkolantien varressa noin 8 km Vaasasta pohjoiseen, Stormossenin jätekeskuksen vieressä.

Kartta google maps

biokaasun ympäristöedut

Ympäristön kannalta biokaasulla on se suuri etu, että se on sataprosenttisesti uusiutuva polttoaine. DENA:n (Deutsche energie agentur) tekemän tutkimuksen mukaan biokaasun kasvihuonepäästöt ovat jopa 90 prosenttia alhaisemmat verrattuna bensaan ja dieseliin.

DENA graf

Biokaasu - puhtain polttoaine

Biokaasu on markkinoiden puhtain polttoaine. Ajaessasi biokaasulla bensan sijasta autat paikallista ympäristöä, koska rikki-, typpi- ja hiilivetypäästöt pienenevät. Niillä on happamoittava ja rehevöittävä vaikutus. Paikallisesti ilman laatu paranee, koska hiukkas- ja hiilivetypäästöt vähenevät.

näin kaasuauto toimii

Yhä useampi autonvalmistaja tarjoaa mallivalikoimassaan kaasuauton vaihtoehtona. Kaasuautossa on yleensä kaksi polttoainetankkia, toinen liikennekaasulle ja toinen bensalle. Auto vaihtaa polttoainetta automaattisesti.
Dualfuel diesel-kaasuauto puolestaan käyttää aina osan dieseliä kaasun sytytykseen.