FI SV EN

Vuosikertomus ja tilinpäätös

Yhtiön toimintavuosi 2016

Vuosikertomus

Lue lisää Stormossenin vuodesta:

Vuosikertomus 2016.pdf 
Lue vuosikertomus selattavana versiona.

Tilinpäätös lyhyesti

Tuloslaskelma [1 000 euroa]20162015
Liikevaihto15 29513 625
Liiketoiminnan muut tuotot344216
Materiaalit ja palvelut-9 306-8 247
Henkilöstökulut-2 065-2 065
Poistot ja arvonalennukset-1 198-914
Liiketoiminnan muut kulut-2 415-2 123
Liiketulos656491
Rahoitustuotot ja -kulut-68-68
Tulos rahoituserien jälkeen 588 423
Tilinpäätössiirrot-197-194
Tuloverot-156355
Tilikauden tulos234583
Rahoitus ja taloudellinen asema20162015
Taseen loppusumma, 1 000 €19 42016 406
Oma pääoma, 1 000 €2 5312 389
Vieras pääoma, 1 000 €11 5969 282
Vakavaraisuus, %22,1 %24,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %96 %88 %
Investoinnit, 1 000 €2 949915
Liiketoiminnan kassavirta, 1 000 €1 4252 504
Quick ratio1,40,7
Oman pääoman tuotto-%10,4 %21,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto-%5,2 %4,8 %

Lue lisää:

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016.pdf 
Lue tilinpäätös selattavana versiona.