FI SV EN

Vuosikertomus ja tilinpäätös

Yhtiön toimintavuosi 2017

Vuosikertomus 2017 
Lue vuosikertomus selattavana versiona.

Tilinpäätös lyhyesti

Tuloslaskelma [1 000 euroa]20172016
Liikevaihto13 62015 295
Liiketoiminnan muut tuotot178344
Materiaalit ja palvelut-8 059-9 306
Henkilöstökulut-2 250-2 065
Poistot ja arvonalennukset-1 150-1 198
Liiketoiminnan muut kulut-2 208-2 415
Liiketulos1 131656
Rahoitustuotot ja -kulut-88-68
Tulos rahoituserien jälkeen 1 043 588
Tilinpäätössiirrot-314-197
Tuloverot0156
Tilikauden tulos729234
Rahoitus ja taloudellinen asema20172016
Taseen loppusumma, 1 000 €19 09319 420
Oma pääoma, 1 000 €3 2852 531
Vieras pääoma, 1 000 €11 06811 596
Vakavaraisuus, %27,8 %22,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %98 %96 %
Investoinnit, 1 000 €1 1802 949
Liiketoiminnan kassavirta, 1 000 €11 4981 425
Quick ratio1,11,4
Oman pääoman tuotto-%21,7 %10,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto-%7,8 %5,2 %

Lue lisää:

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 
Lue tilinpäätös selattavana versiona.