FI SV EN

Talous

stormossen numeroina

Stormossenin toimintaperiaatteena on huolehtia kustannustehokkaasti jätteenkäsittelystä hyvällä palvelutasolla, joka ottaa kestävän kehityksen huomioon.

Tunnusluvut vuonna 2017

  • Liikevaihto 13,6 milj.euroa
  • Henkilöstöä 44 (keskim.)
  • Asukkaita n. 107 000
  • Jätemäärä 145 300 tn
  • Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste 98,5 %

Graf 1 2017

käsittelymaksut

Graf 2 2017

Stormossenin alueella kotitalouksien maksamat käsittelymaksut olivat maan keskimääräistä alemmat vuonna 2017. 

Lähde: Suomen Kiertovoima KIVO ry.

jätemaksujen kertymä ja käyttö 2017

Jätelain 79§:n mukaan kunnan on tiedotettava vuosittain asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun (ekomaksun) kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

Graf 3 2017

Graf 4 2017

ekomaksupalveluiden kulut ja rahoitus

Graf 5 2017

Graf 6 2017