FI SV EN

Kundkort

Alla behöver kundkort när man besöker återvinningsstationen. Med kundkortet får du, som bor i en av Stormossen ägarkommuner och som betalar ekoavgift till Stormossen, sex avgiftsfria besök per kalenderår. Fritidsbostadens ekoavgift berättigar till två avgiftsfria besök årligen.

Du kan beställa kunkortet eller extrakort till hushållet, om ditt kundkort har förkommit, genom länken ”BESTÄLLNING AV NYTT KORT”.

Registerbeskrivning enligt Personuppgiftslagens § 10.

Skriv ut och fyll i denna fullmakt ifall du använder ett kundkort som tillhör ett annat hushåll.

Spara ditt kort! Det fylls på automatiskt med nya avgiftsfria besök varje kalenderår.

Företag kan ansöka om eget kundkort. Närmare information om kundkort för företag hittar du här.

REGISTRERING AV KUNDKORT, HUSHÅLL
BESTÄLLNING
AV NYTT KORT, ADRESSÄNDRING

Villkor för kundkortet (hushåll)

 • Kundkortet är en värdehandling som ska förvaras omsorgsfullt.
 • Förlorat kundkort skall anmälas och spärras omgående. Vid förlust av ett kort kostar ett nytt 12 €.
 • Extrakort inom hushållet kostar 10 €/st.
 • Meddela Stormossen ny adress vid flyttning.
 • Kundkortet är personligt och får ej överlåtas utanför hushållet.
 • Kundkort för hushåll får inte användas för avlämning av verksamhetsavfall (från företag).
 • Sex (6) avgiftsfria besök för stadigvarande bostad samt två (2) avgiftsfria besök för fritidsbostad per kalenderår, därefter debitering med 15 € per besök.
 • Kortet berättigar till avlämning av max. 2 m³ avfall per besök.
 • Avfallet skall sorteras enligt gällande anvisningar.
 • Kortet gäller ej särskilda tjänster vid återvinningsstationerna, såsom hämtningstjänst, hyresflak. hyrning av släpkärra eller avfallskärl med lås (för brännbart avfall).
 • Stormossen kan utan föregående varsel ändra priser och villkor för kundkortet.
 • Stormossen har rätt att spärra kort om de missbrukas.

Visst avfall är alltid gratis

Vid avlämnande av enbart följande avfall debiteras inget besök:

 • farligt avfall
 • tryckimpregnerat trä
 • producentansvarsavfall, såsom returpapper, el- och elektronikskrot
 • ris och kvistar, trädgårdsavfall
 • returglas, returpapp
 • metallskrot
 • användbara kläder, skor, hemtextilier (UFF, FRK)