FI SV EN

Jätteen hyötykäyttö

Hyötykäyttö materiaalina

paperi

Kuuluu tuottajavastuun* piiriin. Sanomalehti- ja pehmopaperin valmistus.

lasi

Kuuluu tuottajavastuun* piiriin
Valmistetaan uutta pakkauslasia Englannissa.

metalli

Kuuluu tuottajavastuun* piiriin
Metalliteollisuuden raaka-aineeksi.

pahvi

Kuuluu tuottajavastuun* piiriin
Kartonkihylsyjen valmistus.

biojäte

Käsitellään Stormossenin MBT-laitoksella. Prosessissa syntyy biokaasua ja mädätysjäämää. Biokaasu muunnetaan sähköksi ja lämmöksi, mädätysjäämästä valmistetaan kompostimultaa myyntiin.

Hyötykäyttö energiana

poltettava jäte

Käytetään polttoaineena Westenergyn jätteenpolttolaitoksessa. Kuuma höyry muodostuu sähköksi ja kaukolämmöksi

energiajäte

Käytetään voimalaitoksien rinnakkaispolttoaineena.

Puhdas puujäte

Haketetaan ja käytetään polttoaineena voimalassa.

Purkupuu

Haketetaan ja käytetään polttoaineena jätteenpolttoluvan omaavassa voimalassa.

Muu hyötykäyttö

Puutarhajäte, risut

Murskataan ja käytetään mädätysjäämän kompostoinnin tukiaineena.

Betoni, tiili

Käytetään maanrakentamisessa Stormossenin alueella.

Tekstiilit

Kerätään yhteistyössä SPR:n ja UFF kanssa, lajitellaan ja osa myydään kirpputorilla ja osa menee hyväntekeväisyyteen.

Sähkö- ja elektroniikka

Kuuluu tuottajavastuun* piiriin. Vaarallinen jäte (esim. kylmälaitteiden freoni) otetaan talteen; metallit ja muovit käytetään hyödyksi.

Vaarallinen jäte

Käsitellään turvallisesti ongelmajätelaitoksella.

Kaatopaikkasijoitus

KaATOPAIKKAJÄTE

Loppusijoitetaan kaatopaikalle.

Riskijäte

Loppusijoitetaan riskijätekuoppaan.

Erityisjäte

Loppusijoitetaan riskijätekuoppaan.

* Tuottajavastuu = Tavaran tai laitteen tuottaja vastaa käytöstä poistettujen tuotteidensa keräilystä, esikäsittelystä, kierrätyksestä, hyödyntämisestä ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä siitä aiheutuvista kustannuksista.