FI SV EN

Jätehuoltomääräykset

Vaasan seudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat astuneet voimaan 1.5.2015. Kaikki Stormossenin omistajakunnat (Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri) kuuluvat jätelautakuntaan ja määräykset ovat näin ollen voimassa kaikissa edellä mainituissa kunnissa.

Jätehuoltomääräyksistä löytyy mm. tietoa:
- jäteastioista
- kiinteistöjen jätepisteistä
- jätteen kuljetuksesta ja keräyksetä
- jäteastioiden tyhjennysväleistä.

Vaasan seudun jätehuoltomääräykset 1.5.2017
Liite 1 (poikkeamiset ja ilmoituksenvaraiset asiat)

Hakemukset koskien pidennettyä tyhjennysväliä ja ilmoitukset yhteisistä jäteastioista osoitetaan Vaasanseudun jätelautakunnalle, PL 2, 65 101 VAASA.

Jätelainsäädäntö

Valtion säädöstietopankki löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi, joka on kaikille avoin maksuton internetpalvelu. Se sisältää lainsäädäntöä, valtiosopimuksia, viranomaisnormeja, hallituksen esityksiä ja tuomioistuinten oikeuskäytäntöjä.

Jätelaitosyhdistyksen kotisivuille http://www.jly.fi on koottu jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa lainsäädäntöä aihealueittain ryhmiteltynä.