FI SV EN

stormossen1.jpg

Biomassa biokaasuksi

Stormossenilla biojäte ja liete mädätetään kahdessa kallioon luohitussa bioreaktorissa. Mädätysprosessissa mikro-organismit hajottavat lietteen ja biojätteen orgaanisen aineksen biokaasuksi, josta noin 65 % on metaanikaasua ja loput hiilidioksidia. Tämä tapahtuu hapettomassa tilassa noin 20 vuorokaudessa ja 55°C:n lämpötilassa. Muodostuva biokaasu/metaanikaasu sisältää paljon energiaa ja sitä käytetään energianlähteenä.

Voidakseen käyttää biokaasua liikennepolttoaineena, on se ensin puhdistettava, jolloin metaanikaasu eritellään hiilidioksidista. Puhdistuksen jälkeen biokaasusta noin 97 % on metaania. Biokaasu on ympäristöystävällinen polttoaine, joka ei aiheuta kasvihuonepäästöjä.

Kaasu johdetaan putkia pitkin kaasuntankkausasemalle. Siellä kaasun painetta nostetaan kompressorieilla maks. 300 bar. Kun paine on nostettu, kaasua voi varastoida kaasupulloissa tai tankata linja-autoihin ja toisella tankkauspisteellä yksityisautoihin ja muihin ajoneuvoihin.

LNG ja LBG ovat kumpikin nestemäistä metaania, mutta eri alkuperää. LNG (Liquid Natural Gas) on nestemäistä fossilista maakaasua ja LBG (Liquid Bio Gas) on nestemäistä biokaasua. Metaanikaasu muuttuu nestemäiseksi kun sen lämpötilaa lasketaan noin 160 asteiseksi.

LNG ja LBG toimivat varajärjestelmänä, joiden avulla pystymme varmistamaan liikennekaasun toimitukset linja-autoille, yksityisautoille sekä yrityksille. Se myös toimii korvaavana kaasuna, jos itse tuottamamme biokaasua ei ole riittävästi. Nesteytetty metaani kuljetetaan laitokselle tankkiautolla ja siirretään tankkausaseman varastotankkiin. Neste varastoidaan jäähdytettynä -160⁰C:ssa.

Mädätysprosessissa syntyy myös mädätysjäämää, joka jälkikompostoidaan ja siihen sekoitetaan ruokamultaa, hiekkaa ja kalkkia. Stormossenin kompostimultaa sopii käytettäväksi puutarhaan ja viherrakentamiseen. Se sisältää sekä ravinteita, kuten typpeä ja fosforia, että suuria määriä orgaanista ainesta.