FI SV EN

Återvinningsstationernas mottagningsavgifter

hushållTa med ditt kundkort vid varje besök till återvinningsstationen. Ifall du inte har ett kundkort får du ett sådant vid återvinningsstationen. Kundkortet laddas årligen med 6 gratisbesök per hushåll och 2 gratisbesök per sommarstuga.

avfall som förbrukaR gångerna PÅ kortet:

avfall som inte förbrukar gångerna:

Asbest (högst 50 liter)El- och elektronikskrot
Betong och tegelFarligt avfall
Brännbart avfallKläder till insamlingslådan
DeponiavfallMetall
EnergiavfallReturglas
GipsRis, kvistar och trädgårdsavfall
Hushållsavfall från sommarstuganReturpapp
Papper till dokument förstörningReturpapper
RiskavfallTryckimpregnerat trä
Träavfall

när gratisbesöken är slut faktureras det 15 € / besök, när man kommer med avfall som förbrukar gångerna.

Första kort 0 €
Extrakort 10 €.
Nytt kort om man har förlorat kortet 12 €.

Företag, samfund och föreningar

Kundkort för företag används vid varje besök till återvinningsstationen. Ett nytt kort kostar 10 € + moms.

Gratisavfall:
Metall
Returpapp
Returpapper
El- och elektroniksskrot som motsvarar i mängd och kvalite hushållens elskrot

Blyackumulatorer
Batterier och små ackumulatorer
Lysrör
Begagnade svarta och klara oljor, < 30 % vatten

Övrigt avfall faktureras 25 € besök + moms (26 € från 1.1.2019). Högst 2 m3 avfall per besök.

Nytt kort och extrakort 10 € + moms
Nytt kort om man har förlorat kortet 15 € + moms

enligt prislistan faktureras:

Asbest10 € / 50 l
El- och elektronikskrot, (motsvarar inte hushållens t.ex. frysdisk)0,69 € / kg

Farligt avfall prislista företag€ / kgmoms 24 %inkl. moms.
Stickande och skärande (nålar)2,130,512,64
Riskavfall2,130,512,64
Syror- / basiskt avfall2,800,673,47
Kylar- och bromsvätska1,020,241,26
Fast oljeavfall1,100,261,36
Fast målfärg1,720,412,13
Laboratorieavfall som kräver sorteting9,602,3011,90
Lösningsmedel1,100,261,36
Medicinavfall4,501,085,58
Bekämpningsmedel3,600,864,46
Oljeemulsioner – vatten över 30%0,370,090,46

Endast till stormossens återviningsstationen i kvevlax


Älgslaktavfall 1 besök