FI SV EN

Jätekeskus

1 Portti

Jätekeskuksen vaaka ma-pe klo. 7-17.
Hyötykäyttöasema ma-pe 7-19
Touko-syyskuu myös la 10 - 14.

8 Kompostointikenttä

Kentällä jälikompostoidaan MBT-laitoksen mädätysjäämää. Mädätysjäämä jalostetaan edelleen maanparannuskompostiksi ja kompostimullaksi.

2 Hyötykäyttöasema

vastaanottaa lajiteltua hyötyjätettä, vaarallista jätettä ja kaatopaikka jätettä kotitalouksilta ja yrityksiltä. Toimialuueella on yhteensä 13 miehitettyä asemaa.

9 Suotovesipuhdistamo

käsittelee vanhan ja uuden kaatopaikan suotovedet sekä öljyn saastuttaman maan käsittelyalueen suotovedet.

3 Autovaaka

punnitsee saapuvat jätekuormat.

10 VAARALLISTEN JÄTTEIDEN kaatopaikka

loppusijoitetaan esim. sellaista saastunutta maata, jota ei voida käsitellä.

4 Kaasuvarasto

toimii välivarastona bioreaktorissa tuotetulle biokaasulle.

11 Saastuneiden maiden käsittelyalue

Alueella käsitellään öljyllä saastunutta maata. Maa kompostoidaan asvaltoidulla kentällä.

5 Toimisto

Yrityksen hallinto, jätetiedotus ja -neuvonta sekä tutkimus- ja kehitystoiminta.
Avoinna: ma-pe klo: 08 - 16

12 Lajitteluasemalla

Vastaanottaa lajiteltua ja lajittelematonta jätettä teollisuudelta ja rakennustyömailta. Asemalla erotellaan lajittelemattomasta jätteestä hyötykäyttöön kelpaava osa.

6 MBT -laitos

Laitoksessa käsitellään omistajakuntien, biojätettä ja kauppojen päiväysvanhoja elintarvikkeita ja biojätettä muilta jäteyhtiöiltä sekä vedenpuhdistamon lietettä.

13 Kaatopaikka

Kaatopaikka otettiin käyttöön vuoden 2004 lopussa. Siinä on tiivis pohjarakenne ja suotovesien keräysjärjestelmä.

7 SULJETTU kaatopaikka

suljettiin vuoden 2004 lopussa. Alue maisemoidaan.

14 Westenergy Oy

Stormossen omistaa yhdessä neljän muun jäteyhtiön kanssa Ab Westenergy Oy:n. Westenergy on jätteenpolttolaitos poltettavalle jätteelle.

15 Kompostimullan myyntipiste

Kesäisin kompostimullan myyntiä yksityisasiakkaille sekä yrityksille

16 Sähkö- ja elektroniikkahalli

Hallissa lajitellaan sähkö- ja elektroniikkaromut tuottajayhdistyksien kontteihin.