FI SV EN

Ägarkommuner

Stormossens verksamhet startade som ett samarbete mellan Vasa stad och Korsholms kommun, som i slutet av år 1984 beslutade grunda bolaget och 28.3.1985 registrerades Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy. Idag är kommunerna sex: Vasa, Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro och Vörå.

I Stormossens ägarkommuner bor över
100 000 invånare.

Storkyro
Korsnäs
Malax
Korsholm
Vasa
Vörå